Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2013-06-18

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego wzór

Ustawa powołująca do życia urlopy rodzicielskie została podpisana  przez Prezydenta RP 10 czerwca 2013 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 czerwca.  

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru 26 tygodni. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

INNE WZORY KADROWE DOTYCZĄCE TEJ TEMATYKI:
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Ścieżka » Kadrowe

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu