Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2010-12-13

Strony postępowania karnego skarbowego - dot. Kks

Stronami w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe są: oskarżyciel publiczny, oskarżony, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient (podmiot, który rości sobie prawo co do przedmiotu podlegającego przepadkowi). Natomiast w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe stronami są: oskarżyciel publiczny, oskarżony oraz interwenient.
Oskarżycielem publicznym jest prokurator oraz organ, który wnosi i popiera akt oskarżenia. Uprawnienie do wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe przysługuje finansowym organom postępowania przygotowawczego (urzędowi skarbowemu, urzędowi celnemu, inspektorowi kontroli skarbowej), natomiast uprawnienie do wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w sprawach o wykroczenia skarbowe przysługuje niektórym organom postępowania przygotowawczego (finansowym oraz inspektorowi kontroli skarbowej, Policji i Straży Granicznej).
Oskarżony, którym w postępowaniu karnym skarbowym jest osoba fizyczna, w sprawach o przestępstwa skarbowe może korzystać z pomocy nie więcej niż trzech obrońców, przy czym obrońcą może być jedynie adwokat. Z kolei w sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy, którym oprócz adwokata może być również radca prawny.
Pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient są szczególnymi stronami procesu karnego skarbowego, których obecność jest fakultatywna, mogą pojawić się w postępowaniu chociaż nie muszą. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej występuje tylko w sprawach o przestępstwa skarbowe. Z kolei interwencja co do przedmiotów podlegających przepadkowi może wystąpić zarówno w procesie dotyczącym przestępstwa skarbowego jak i wykroczenia skarbowego.


Marzanna Pydyn
Konsultant podatkowy
 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu