Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-07-19

Oświadczenie o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej, w serwisie publikujemy nowy formularz.

Formularz został przygotowany na podstawie:Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 776

Załącznik
Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniącej funkcję organu Państwowej Straży Pożarnej

 Dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której są umieszczone dane:
- imię i nazwisko składającego oświadczenie,
- imię ojca,
- rok urodzenia,
- nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę.

Ścieżka: > Kategoria główna > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Państwowa Straż Pożarna

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu