Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-02-24

Formularze NFZ

W serwisie publikujemy nowe formularze NFZ:

Wniosek o wydanie formularza E-123 - formularz powinna uzyskać osoba, będąca ubezpieczoną w ramach ubezpieczeń społecznych w ZUS oraz ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, która w czasie pobytu w innym państwie członkowskim EFTA w związku z wykonywaniem w tym państwie działalności zawodowej (pracy lub działalności na własny rachunek) uległa wypadkowi przy pracy


S3 - Leczenie dla byłego pracownika przygranicznego w państwie ostatniego miejsca pracy - pracownik przygraniczny, który przeszedł na emeryturę lub rentę inwalidzką, który rozpoczął leczenie w państwie, w którym ostatnio wykonywał działalność zawodową, jako pracownik przygraniczny, a obecnie jest osobą ubezpieczoną w NFZ, w celu kontynuowania leczenia w tym państwie, powinien uzyskać wyżej wskazany formularz


Wniosek o wydanie dokumentu S1 - dotyczy osób podlegających w Polsce ubezpieczeniom społecznym w ZUS i obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ a mieszkających w innym państwie UE, np. pracowników przygranicznych, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, co do których, zgodnie z polskim ustawodawstwem, fakt zamieszkiwania na terenie innego państwa członkowskiego UE nie skutkuje utratą prawa do pozostawania w polskim systemie zabezpieczenia społecznego

Ścieżka: > Kategoria główna > Urzędowe > Służba Zdrowia > Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu