Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-02-22

Formularze bilansowe - nowe wzory

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie publikujemy nowe formularze.

Formularze zostały przygotowane na podstawie Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 121

Załącznik 1.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik 2.
Bilans placówki

Załącznik 3.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Załącznik 4.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

 

Ścieżka: > Kategoria główna > Finansowe > Finanse w firmie > Bilanse

 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu