Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-08-16

Faktury VAT we wspólnocie mieszkaniowej - dotyczy VAT

W dniu 1 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP3/443-747/11/IK), w której wypowiedział się w następującej kwestii wystawiania faktur przez wspólnotę mieszkaniową.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. „Wspólnota Mieszkaniowa posiada lokale mieszkalne i użytkowe. Zarządca wystawia faktury VAT na zaliczkę na utrzymanie części wspólnej i fundusz remontowy z 22% VAT oraz faktury za media /co, woda, śmieci, energia elektryczna/ w zależności od stawki VAT, dla właścicieli lokali użytkowych. Wystawia również faktury korygujące VAT po rozliczeniu wyników na mediach. Właściciele lokali mieszkalnych otrzymują zawiadomienie o wysokości opłat za mieszkanie. Zarządca sporządza deklaracje i odprowadza podatek VAT działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Urząd Skarbowy ustalił strukturę sprzedaży w związku z tym, że Wspólnota posiada lokale mieszkalne i użytkowe. Wspólnota Mieszkaniowa została zgłoszona jako płatnik VAT od 1 września 2007 r. Wspólnota posiada Numer Identyfikacji Podatkowej dla celów podatku od towarów i usług nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Kielcach i składa deklaracje VAT. Użytkownicy lokali zostali obciążeni opłatami za utrzymanie części wspólnej odnoszonej do 1m2 powierzchni użytkowej oraz za dostarczane media.”

W związku z powyższym powstało pytanie czy przy obciążeniach właścicieli lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających NIP Wspólnota obowiązana jest wystawiać faktury VAT?

Organ w przedmiotowej interpretacji stwierdził, że „uiszczane przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie są objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń miedzy wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Natomiast w sytuacji, gdy wspólnota dokonuje odsprzedaży właścicielom lokali, zakupionych uprzednio w tym celu mediów (co, woda, śmieci , energia elektryczna) związanych wyłącznie z utrzymaniem poszczególnych lokali wówczas działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem dokonywane przez Wspólnotę czynności w ww. zakresie winny być dokumentowane fakturami wystawionymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 106 ustawy o VAT oraz przepisach do niej wykonawczych z zastosowaniem właściwej stawki tj. w wysokości 7% właściwej dla usług dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz z zastosowaniem stawki w wysokości 22% dla pozostałych dostaw towarów i świadczenia usług nie objętych obniżoną – preferencyjną stawką podatku VAT.”


Jan Furtas
Młodszy Konsultant Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu