Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-08-29

Brak konieczności oznaczania fakturach jako oryginał/kopia - dotyczy VAT

W obrocie wciąż funkcjonują faktury oznaczone jako oryginał lub kopia pomimo zmiany regulacji w tym zakresie poprzez zniesienie takiego obowiązku. Od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisy w tym zakresie nie zawierają wymogu, aby oryginały faktury i faktury korygującej zawierały wyraz „oryginał", a kopie faktury i faktury korygującej - wyraz „kopia”. W myśl obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Obecnie oznaczanie faktur jako „oryginał” lub „kopia” nie wywołuje, co do zasady, żadnych skutków prawnopodatkowych, a używanie tych określeń na fakturach jest niepotrzebne. Nie mniej jednak jeżeli wystawiona faktura została oznaczona jako „kopia”, podatnik który ją otrzymał nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Identyczne zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do faktur elektronicznych, co do których tego rodzaju oznaczenia także nie są wymagane.


Adrian Kozakiewicz
Młodszy Konsultant Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu