Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2013-03-07

Bilans, Rachunek zysków i strat, Skonsolidowany bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej, bilans jednostki budżetowej

W związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczamy formularze w formacie MS Excel.

Objęty tekstem jednolitym -> Dz.U. 2012, poz. 121
Objęty tekstem jednolitym -> Dz.U. 2010 Nr 128, poz. 861
Modyfikujący akt prawny -> Dz.U. 2013, poz. 289
 
Dz.U. 2013, poz. 289
 
Załącznik 5 (zastępuje zał. 1 Dz.U.2012.121)
 
Załącznik 6 (zastępuje zał. 2 Dz.U.2012.121)
 
Załącznik 7 (zastępuje zał. 3 Dz.U.2012.121)
 
Załącznik 8 (zastępuje zał. 4 Dz.U.2012.121)
 
Załącznik 9 (zastępuje zał. 9 Dz.U.2010.128.861)
 
Załącznik 10 (zastępuje zał. 10 Dz.U.2010.128.861)
 
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu