Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2013-01-31

Badania lekarskie kierowców - Aktualizacja formularzy

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, publikujemy formularze do wymienionego obwieszczenia w formacie MS Word:

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15
Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 503
Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 24

Modyfikujący akt prawny: Dz.U. 2013, poz. 133

 

Dz.U. 2013, poz. 133

 

Załącznik 1 (zastępuje zał. 1, Dz.U. 2004.2.15)
Skierowanie na badanie lekarskie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Załącznik 2 (zastępuje zał. 2, Dz.U. 2004.2.15)
Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Załącznik 4a (zastępuje zał. 3, Dz.U. 2011.88.503)
Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Załącznik 4b (zastępuje zał. 4, Dz.U. 2011.88.503)
Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Załącznik 5 (zastępuje zał. 5, Dz.U. 2004.2.15)
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi

 

Załącznik 6 (zastępuje zał. 6, Dz.U. 2004.2.15)
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia, wymaganego do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Załącznik 7 (zastępuje zał. 7, Dz.U. 2004.2.15)
Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Załącznik 8 (zastępuje zał. 8, Dz.U. 2004.2.15)
Wzór pieczęci lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami

 

Załącznik 9 (zastępuje Dz.U. 2012, poz. 24)
Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 

Załącznik 10 (zastępuje zał. 10, Dz.U. 2004.2.15)
Rejestr orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie badań lekarskich przeprowadzonych na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

» Ścieżka » Urzędowe » Służba Zdrowia » Badania lekarskie kierowców

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu